Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź

W Legnicy, dnia 18.XI.2017, z inicjatywy Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Klubu Szachowego Miedź w Legnicy, odbyła się impreza szachowa pt: Barbórkowy Turniej Szachowy – II Indywidualne Mistrzostwa Szachowe o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź – „Szachy łączą pokolenia”. Turniej ma aspirację do stania się imprezą cykliczną. 

W 2017 formułę turnieju rozszerzono do dwóch kategorii (opis turnieju):

A – Pracownicy KGHM Polska Miedź SA, spółek Grupy Kapitałowej KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z tych firm;

B – dzieci do lat 12

 

Historia turnieju:

rok ilość zawod. I m-ce II m-ce III m-ce
2016  21 Bartłomiej Izbiński Jakub Hajnrych Mateusz Madera
2017 A  27 Jakub Hajnrych Zbigniew Jach Bartłomiej Izbiński
2017 B  27 Bartłomiej Róg Oskar Perek Marek Lasok