Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź

W 2017 formułę turnieju rozszerzono do dwóch kategorii i nadano hasło: „szachy łączą pokolenia”.

A – Pracownicy KGHM Polska Miedź SA, spółek Grupy Kapitałowej KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z tych firm;

B – dzieci do lat 12

Historia turnieju:

rok ilość zawodników I m-ce II m-ce III m-ce
2016  21 Bartłomiej Izbiński Jakub Hajnrych Mateusz Madera
2017 A  27 Jakub Hajnrych Zbigniew Jach Bartłomiej Izbiński
2017 B  27 Bartłomiej Róg Oskar Perek Marek Lasok